STRONA GŁÓWNA

WRZESIEŃ

2.09.2014r. /wtorek/ o godz. 17:00 odbędzie się informacyjne zebranie dla wszystkich rodziców.

Bardzo prosimy o zapewnienie dzieciom opieki na czas zebrania.

_____________________________________

REKRUTACJA   na rok szkolny 2014/2015

Od 20 lutego 2014r. wydajemy Państwu
DEKLARACJĘ KONTYNUOWANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

Prosimy o wypełnienie i zwrot do nauczycielek do piątku 28.02. 2014r.
JEST TO TERMIN OSTATECZNY!
Informujemy, że każdy Rodzic, który ubiega się o odroczenie obowiązku szkolnego, musi dołączyć zaświadczenie z poradni do deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej – warunek niezbędny!

Poniżej umieszczamy
wzór deklaracji oraz wzór zaświadczenia z poradni.

DEKLARACJA                       ZAŚWIADCZENIE Z PORADNI

Dalsze informacje na temat rekrutacji
będziemy zamieszczać na bieżąco.

Wszystkie bieżące informacje znajdziecie Państwo na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/nabor/

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w SP:

* Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przystąpią do rekrutacji uzupełniającej.

* Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 2 czerwca 2014r.

* Od 2 do 10 czerwca przyjmowanie wniosków wraz z oświadczeniami.

* 18 czerwca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

* Od 18 do 25 czerwca - podpisywanie przez rodziców woli (porozumienia) z dyrektorami przedszkoli i szkół

* 27 czerwca godzina 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

_____________________________ 

W dniach 15 – 18.07.2014r w godzinach 10:00 – 11:00

odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

Serdecznie zapraszamy.

Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

_____________________________________

 

6.06 /piątek/ godz. 17:00 – zapraszamy na Rodzinny Festyn Sportowy. (CZYTAJ WIĘCEJ)

__________________________________

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji
„Rodzinne zdrowe gotowanie naszym hobby niech się stanie”.
Zasady są następujące:
*co miesiąc rodzice dzieci z poszczególnych grup będą mogli podzielić się z nami
przepisami na ZDROWE POTRAWY.
*spośród dostarczonych przepisów wybrane zostaną cztery, które Panie z kuchni będą
przygotowywały raz w tygodniu danego miesiąca dla naszych przedszkolaków.
Przepisy prosimy dostarczać do pani Moniki z grupy I.
Harmonogram dostarczania przepisów:
Wrzesień – rodzice z grupy VII
Październik – rodzice z grupy I
Listopad – rodzice z grupy VI
Grudzień – rodzice z grupy II
Styczeń – rodzice z grupy V
Marzec – rodzice z grupy III
Kwiecień – rodzice z grupy IV
________________________________________

BOOKCROSSING
_____________________________

uwaga – zmiana opłat za przedszkole!!!
Uchwałą Nr LIV/806/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań oraz Statut Przedszkola, wprowadzono poniższe opłaty:
Opłata za 1 dzień pobytu w przedszkolu od 1.09.2013r.
do 14:00 – 1 zł
do 15:00 – 2 zł
do 16:00 – 3 zł
do 17:00 – 4 zł
__________________________________

Konta bankowe

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy wpłacać na konto:

ING Bank Śląski
21 1050 1520 1000 0023 4951 3206
Opłatę za wyżywienie prosimy wpłacać na osobne konto!
ING Bank Śląski
58 1050 1520 1000 0023 5334 1809

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców prosimy dokonywać na konto:
64 1020 4027 0000 1902 0031 0789
_________________________________