STRONA GŁÓWNA

 
 

__________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, informujemy, iż w porozumieniu i po akceptacji Rady Rodziców uchwałą nr 1/2021/2022 z dnia 15.09.2021r. podjęto decyzję o zmianie stawki żywieniowej w placówce.

Od 01.01.2022r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,50 zł.

________________________________________________________________________________ 

————————————————————————-

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z nową Uchwałą Nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017r. dotyczącą określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, od 01.07.2017r. zmianie ulegają zasady opłat za pobyt w placówce.

W związku z powyższym będzie pobierana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6:00 do 8:00 oraz od godz. 13:00 do 17:00 w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

______________________________________

BOOKCROSSING
_____________________________